PDF form alanlarını toplu olarak yeniden adlandırma

Benim gibi, binlerce form alanı adını yeniden adlandırmak zorunda kalırsanız, Acrobat'ta bulunan JavaScript konsolu iyi bir seçimdir. Burada yalnızca herhangi bir JavaScript kodu yürütmekle kalmaz, aynı zamanda PDF içindeki tüm içeriğe de erişebilirsiniz (form alanları dahil). JS-API'de yeniden adlandırma için yerel bir işlev olmadığından, tüm özelliklere sahip form alanları kopyalanır ve yeni bir adla oluşturulur.


Konsolun önce Acrobat'ta "JavaScript" altındaki "Düzenle> Ayarlar ..." altında etkinleştirilmesi gerekir:

PDF form alanlarını toplu olarak yeniden adlandırma

"CTRL + J" ile JavaScript hata ayıklayıcısını etkinleştirir ve "Görüntü:" altında "Konsol" u seçersiniz. Herhangi bir JavaScript kodu yürütmek istiyorsanız, girin, işaretleyin ve "CTRL + ENTER" ile yürütün. Daha sonra sonuç doğrudan aşağıda görünür:

PDF form alanlarını toplu olarak yeniden adlandırma

Aşağıdaki snippet artık tüm form alanlarını yeniden adlandırarak nokta (".") Karma ("#") ile değiştirilecek:

61cbdaf8b97fb21952e382d2e88d50d4

Komut dosyası, tüm form alanı türlerini (onay kutuları dahil) işleyebilir.

PDF form alanlarını toplu olarak yeniden adlandırma

Geri