Laravel: Farklı İlişkilerle Çalışma

Eloquent ile Laravel veritabanı ile iletişimi çok daha kolay hale getirir. Eloquent Relationships ile çalışırken, dinamik değişkenleri çağırırken (PHP'nin sihirli yöntemlerini kullanarak), modellerin örneklerinin yeni değişiklikleri yansıtmadığını, ancak çağrıldıklarında geçici olarak sakladıklarını bilmelisiniz.


Aşağıdaki örnek beklendiği gibi çalışır:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

$ model-> col her zaman değişiklikten sonra bile eski değeri döndürür (çünkü değer başlangıçta Model :: find (42) ile bir kez alınmıştır ve kaydedilmiştir). Şimdi başka bir bağlantılı tabloya hitap etmek için $ model-> dependant_table kullanıyorsanız , ikinci çağrısının yeni değeri döndürmesini bekleyebilirsiniz:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Bu da geçerli değildir ( $ dependant_table = $ model-> dependant_table , bağımlı tabloyu tamamen saklar). Geçerli bir değer almak için, açıkça tanımlanan dependant_table () işlevini çağırın:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Geri