Google E-Tablolar: formülleri genişletme

Formülleri Google E-Tablolar'daki tüm sütunlara genişletmek için yararlı ARRAYFORMULA işlevinin kullanılması önerilir . Ne yazık ki, bu QUERY veya INDIRECT gibi diğer bazı önemli işlevlerle birlikte çalışmaz, bu nedenle mantığın Google Apps Script'in yardımıyla veya alternatif olarak formülün son satıra manuel olarak kopyalanması için tam bir bireysel programlama bırakılır.


Alternatif olarak, ikinci varyant için, tüm çalışma sayfalarının 2. satırındaki formülleri arayan ve bunları otomatik olarak tabloların sonuna kopyalayan küçük bir yardımcı fonksiyon oluşturuyoruz. ARRAYFORMULA formülleri otomatik olarak yoksayılır. Her şeyi Araçlar> Komut Dosyası Düzenleyicisi ile eklersiniz ve mevcut projenin Düzen> Tetikleyicisi aracılığıyla dakikada 1 kez zaman kontrollü çalışmasına izin verirsiniz :

f9c221988a2b56958ffb5b0649bbdf27

Geri