Facebook SDK: Sunucu tarafında jetonu kontrol et

Facebook SDK ile çalışırken (daha kesin olarak bir REST arabirimi içinde bir Facebook giriş işlevi uygulanırken), istemcinin Facebook'tan aldığı iletilen belirteç, daha fazla işlem yapılmadan önce sunucu tarafından geçerlilik açısından kontrol edilmelidir. .


Bunu yapmanın en kolay yolu belgesiz API çağrısıdır

GET https://graph.facebook.com/me?access_token=TOKEN

burada TOKEN, 200'ün üzerinde karakter erişim jetonudur. Yanıt ya başarılı bir yanıttır

{
  "id": "XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "email": "david\u0040vielhuber.de",
  "first_name": "David",
  "gender": "male",
  "last_name": "Vielhuber",
  "link": "https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/XXXXXXXXXXXXXXXXX/",
  "locale": "de_DE",
  "name": "David Vielhuber",
  "timezone": 2,
  "updated_time": "2014-02-09T18:47:26+0000",
  "verified": true
}

son kontrol için kullanıcının kimliği kullanılmalıdır.

Aksi takdirde, geçerli bir belirteç olmadığı göze çarpmayan iletiyi alırsınız:

{
  "error": {
   "message": "Invalid OAuth access token.",
   "type": "OAuthException",
   "code": 190
  }
}
Geri