மறுப்பு

உள்ளடக்கத்திற்கான பொறுப்பு

ஒரு சேவை வழங்குநராக, ஜெர்மன் டெலிமீடியா சட்டத்தின் பிரிவு 7, பத்தி 1 இன் படி பொதுச் சட்டத்தின்படி இந்த பக்கங்களில் உள்ள எங்கள் சொந்த உள்ளடக்கத்திற்கு நாங்கள் பொறுப்பு. டி.எம்.ஜியின் 8 முதல் 10 பிரிவுகளின்படி, ஒரு சேவை வழங்குநராக, கடத்தப்பட்ட அல்லது சேமிக்கப்படும் மூன்றாம் தரப்பு தகவல்களை கண்காணிக்க அல்லது சட்டவிரோத செயல்பாட்டைக் குறிக்கும் ஆராய்ச்சி சூழ்நிலைகளுக்கு நாங்கள் கடமைப்படவில்லை. பொதுச் சட்டங்களின்படி தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதை அகற்ற அல்லது தடுப்பதற்கான கடமைகள் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளன. இந்த விஷயத்தில் பொறுப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட மீறல் குறித்து நாம் அறிந்த நேரத்திலிருந்தே சாத்தியமாகும். இதுபோன்ற சட்ட மீறல்கள் குறித்து எங்களுக்குத் தெரிந்தவுடன், இந்த உள்ளடக்கத்தை உடனடியாக அகற்றுவோம்.

இணைப்புகளுக்கான பொறுப்பு

எங்கள் சலுகையில் வெளிப்புற மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களுக்கான இணைப்புகள் உள்ளன, யாருடைய உள்ளடக்கத்தில் எங்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லை. எனவே இந்த வெளிப்புற உள்ளடக்கத்திற்கான எந்தவொரு பொறுப்பையும் எங்களால் ஏற்க முடியாது. இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் உள்ளடக்கத்திற்கு அந்தந்த வழங்குநர் அல்லது பக்கங்களின் ஆபரேட்டர் எப்போதும் பொறுப்பு. இணைக்கப்பட்ட பக்கங்கள் இணைக்கப்பட்ட நேரத்தில் சாத்தியமான சட்ட மீறல்களுக்காக சோதிக்கப்பட்டன. இணைப்பு உருவாக்கப்பட்ட நேரத்தில் சட்டவிரோத உள்ளடக்கம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் உள்ளடக்கத்தை நிரந்தரமாக கண்காணிப்பது சட்டத்தை மீறியதற்கான உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நியாயமானதல்ல. சட்ட மீறல்கள் குறித்து நாங்கள் அறிந்தால், அத்தகைய இணைப்புகளை உடனடியாக அகற்றுவோம்.

பதிப்புரிமை

வலைத்தள ஆபரேட்டர் உருவாக்கிய இந்த பக்கங்களில் உள்ள உள்ளடக்கம் மற்றும் படைப்புகள் ஜெர்மன் பதிப்புரிமை சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை. பதிப்புரிமைச் சட்டத்தின் வரம்புகளுக்கு வெளியே நகல், செயலாக்கம், விநியோகம் மற்றும் எந்தவிதமான சுரண்டலுக்கும் அந்தந்த எழுத்தாளர் அல்லது படைப்பாளரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் பதிவிறக்கங்கள் மற்றும் பிரதிகள் தனியார், வணிகரீதியான பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்த தளத்தின் உள்ளடக்கம் ஆபரேட்டரால் உருவாக்கப்படவில்லை என்பதால், மூன்றாம் தரப்பினரின் பதிப்புரிமை கவனிக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் தரப்பினரின் குறிப்பிட்ட உள்ளடக்கங்களில் இது போன்ற குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பதிப்புரிமை மீறல் குறித்து நீங்கள் அறிந்திருந்தால், அதன்படி எங்களுக்கு அறிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். சட்ட மீறல்கள் குறித்து எங்களுக்குத் தெரிந்தவுடன், அத்தகைய உள்ளடக்கத்தை உடனடியாக அகற்றுவோம்.