Varning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar i enlighet med avsnitt 7 (1) TMG. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att söka efter omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från det att vi blir medvetna om en specifik juridisk kränkning. Så snart vi blir medvetna om sådana kränkningar tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har någon påverkan på. Av detta skäl kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Den respektive leverantören eller operatören av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska kränkningar vid länkningen. Inget olagligt innehåll kunde ses när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för en överträdelse. Så snart vi blir medvetna om juridiska kränkningar tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor skapade av webbplatsoperatören är underkastade tyska upphovsrättslagar. Duplicering, redigering, distribution och all slags användning utöver gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören observeras upphovsrätten från tredje part. Speciellt innehåll från tredje parter är markerade som sådana. Om du ändå blir medveten om en intrång i upphovsrätten, vänligen meddela oss. Så snart vi blir medvetna om juridiska kränkningar tar vi bort sådant innehåll omedelbart.