Varning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7, punkt 1 i den tyska telemedialagen. Enligt avsnitt 8 till 10 i TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka information från tredje part som överförs eller lagras eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. Men permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och vilken typ av exploatering som helst utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.