Integritet

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Du hittar detaljerad information om ämnet dataskydd i vår dataskyddsdeklaration nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär. Övrig data registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka är dina rättigheter med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration. Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att invända i denna dataskyddsdeklaration.

2. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarig instans

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau
Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 42
E-post: david@vielhuber.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av dataskyddsbrott har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett kontrakt som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http: //” till “https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

3. Datainsamling på vår webbplats

Småkakor

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de kakor vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas. Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6, paragraf 1 lit. f GDPR sparad. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är: webbläsartyp och webbläsarversion, operativsystem som används, hänvisnings-URL, värdnamn på åtkomstdatorn, tid för serverbegäran, IP-adress, dessa data kombineras inte med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR, som gör det möjligt att bearbeta data för att uppfylla ett kontrakt eller åtgärder före avtalsenliga avtal.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Lagringen av Google Analytics-kakor baseras på artikel 6 par. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics . Du hittar mer information om hantering av användardata i Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Beställ databehandling

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och implementerar helt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.