Warning: preg_match(): Unknown modifier 't' in /kunden/362380_80937/vielhuber.de/wp-content/plugins/gtbabel/src/Host.php on line 84
Integritet > Vielhuber David

Integritet

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Du kan hitta detaljerad information om ämnet dataskydd i vår dataskyddsdeklaration under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för insamlingen av data på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktinformation i avtrycket av denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina data in genom att du meddelar dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär. Övrig information samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidåtkomst). Dessa data registreras automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls korrekt. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få gratis information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa data korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta händer främst med kakor och med så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration. Du kan göra invändningar mot denna analys. Vi kommer att informera dig om invändningsalternativen i denna dataskyddsdeklaration.

2. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna på dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsdeklaration. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket syfte. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från tredjepartsåtkomst.

Information om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau
Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 42
E-post: david@vielhuber.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är bara möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten hos databehandlingen som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala staten där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsansvariga och deras kontaktinformation finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ha data som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett kontrakt som överlämnats till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person sker detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

3. Datainsamling på vår webbplats

Småkakor

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare. De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies kvar på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av kakor och endast tillåter kakor i enskilda fall, utesluta godkännandet av kakor i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd. Om cookies inaktiveras kan funktionen på denna webbplats begränsas. Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. kundvagnsfunktion) ställs in på grundval av artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR sparad. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. kakor för att analysera ditt surfbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är: webbläsartyp och webbläsarversion, operativsystem som används, referens-URL, värdnamn för åtkomstdator, tidpunkt för serverbegäran, IP-adress, dessa data slås inte samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR, som möjliggör behandling av data för att uppfylla ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google Analytics-cookies lagras med utgångspunkt i artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Browser plugin

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också förhindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics . Du kan hitta mer information om hantering av användardata på Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Beställ databehandling

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och genomför de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.


Warning

: preg_match(): Unknown modifier 't' in /kunden/362380_80937/vielhuber.de/wp-content/plugins/gtbabel/src/Host.php on line 84