Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Om du, precis som jag, fastnar i att döpa om tusentals formfältnamn, är JavaScript-konsolen som ingår i Acrobat ett bra val. I detta kan du inte bara köra någon JavaScript-kod, utan också få tillgång till allt innehåll i PDF-filen (inklusive formulärfält). Eftersom det inte finns någon inbyggd funktion för att byta namn på i JS-API, kopieras formulärfält med alla egenskaper och skapas med ett nytt namn.


Konsolen måste först aktiveras i Acrobat under "Redigera> Inställningar ..." under "JavaScript":

Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Med "CTRL + J" aktiverar du JavaScript-felsökaren och väljer "Konsolen" under "Display:". Om du vill köra någon JavaScript-kod anger du den, markerar den och kör den med "CTRL + ENTER". Resultatet visas då direkt nedan:

Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Följande kodavsnitt byter nu namn på alla formulärfält så att prickar (".") Ersätts av hashes ("#"):

61cbdaf8b97fb21952e382d2e88d50d4

Skriptet kan hantera alla typer av formulärfält (inklusive kryssrutor).

Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Tillbaka