Mohim

Përgjegjësia për përmbajtjen

Si ofrues i shërbimeve, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe në përputhje me ligjet e përgjithshme në përputhje me Seksionin 7 (1) TMG. Sipas to 8-10 TMG, ne si ofrues të shërbimit nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionin e transferuar ose ruajtur të palëve të treta ose të kërkojmë rrethana që tregojnë veprimtari të paligjshme. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit në bazë të ligjeve të përgjithshme mbeten të pa ndikuara. Sidoqoftë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga momenti kur jemi të vetëdijshëm për një shkelje ligjore specifike. Sapo të ndërgjegjësohemi për shkelje të tilla, ne do ta heqim këtë përmbajtje menjëherë.

Përgjegjësia për lidhje

Oferta jonë përmban lidhje me faqet e internetit të jashtme të palëve të treta, përmbajtja e të cilave nuk kemi asnjë ndikim. Për këtë arsye, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të jashtme. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhur u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur u krijua lidhja. Asnjë përmbajtje e paligjshme nuk ishte e dukshme në kohën kur u krijua lidhja. Një kontroll i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa prova konkrete të një shkeljeje. Sapo të ndërgjegjësohemi për shkeljet ligjore, ne do t'i heqim lidhjet e tilla menjëherë.

Drejtën e autorit

Përmbajtja dhe punimet në këto faqe të krijuara nga operatori i faqes janë subjekt i ligjit gjerman për të drejtën e autorit. Dublikimi, redaktimi, shpërndarja dhe çdo lloj përdorimi jashtë kufijve të ligjit për të drejtat e autorit kërkojnë pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqe lejohen vetëm për përdorim privat, jo-komercial. Sa i përket përmbajtjes në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti, përmbajtja e palëve të treta shënohet si e tillë. Nëse megjithatë ju bëheni të vetëdijshëm për një shkelje të së drejtës së autorit, ju lutemi na tregoni. Sapo të ndërgjegjësohemi për shkeljet ligjore, do të heqim menjëherë një përmbajtje të tillë.