Intimitet

1. Mbrojtja e të dhënave me një shikim

Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Ju mund të gjeni informacion të detajuar mbi temën e mbrojtjes së të dhënave në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave nën këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes në internet. Detajet e kontaktit të tyre mund t'i gjeni në gjurmët e kësaj faqe në internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen nga ju duke na komunikuar tek ne. Kjo mund të jetë, për shembull, të dhëna që futni në një formë kontakti. Sistemet tona të TI automatikisht mbledhin të dhëna të tjera kur vizitoni uebfaqen. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi në internet, sistemi operativ ose koha e hyrjes në faqe). Këto të dhëna regjistrohen automatikisht posa të hyni në faqen tonë të internetit.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Një pjesë e të dhënave janë mbledhur për të siguruar që uebfaqja është dhënë në mënyrë korrekte. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen e përdoruesit tuaj.

Rightsfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacione rreth origjinës, marrësit dhe qëllimit të të dhënave tuaja personale të ruajtura në çdo kohë pa pagesë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që këto të dhëna të korrigjohen, bllokohen ose fshihen. Mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në shtyp, nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e shfletimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo ndodh kryesisht me cookie-t dhe me të ashtuquajturat programe analize. Sjellja juaj e shfletimit zakonisht analizohet në mënyrë anonime; sjellja e surfing-ut nuk mund të gjurmohet te ju. Ju mund të kundërshtoni këtë analizë ose ta parandaloni atë duke mos përdorur mjete të caktuara. Ju mund të gjeni informacione të hollësishme për këtë në deklaratën vijuese të mbrojtjes së të dhënave. Ju mund të kundërshtoni këtë analizë. Ne do t'ju informojmë rreth mundësive të kundërshtimit në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave.

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

Intimitet

Operatorët e këtyre faqeve e konsiderojnë shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave. Kur përdorni këtë faqe interneti, të dhënat e ndryshme personale janë mbledhur. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se çfarë të dhëna ne mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi është bërë kjo. Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes Internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe të sigurisë. Nuk është e mundur të mbrohen plotësisht të dhënat nga qasja e palëve të treta.

Informacion në lidhje me organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë uebfaqe është:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau
Telefoni: +49 (0) 89 21 540 01 42
Email: david@vielhuber.de

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale (psh. Emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione për përpunimin e të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të dërgoni një email informal për ne. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet e pandikuar nga revokimi.

E drejta për të paraqitur një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës

Në rast të shkeljeve të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, personi në fjalë ka të drejtë të paraqesë një ankesë tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës. Autoriteti kompetent mbikëqyrës për çështjet e mbrojtjes së të dhënave është zyrtari shtetëror për mbrojtjen e të dhënave të shtetit federal në të cilin është vendosur kompania jonë. Një listë e zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave dhe detajet e kontaktit të tyre mund të gjenden në lidhjen e mëposhtme: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

E drejta e transportueshmërisë së të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht bazuar në pëlqimin tuaj ose në përmbushjen e një kontrate të dorëzuar vetë ose një pale të tretë në një format të zakonshëm, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të ndodhë vetëm nëse është teknikisht e mundshme.

Kriptimi SSL ose TLS

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, siç janë porositë ose pyetjet që na dërgoni si operatori i faqes, kjo faqe përdor një SSL ose. Kriptimi TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti që linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http: //" në "https: //" dhe nga simboli i bllokimit në linjën e shfletuesit tuaj. Nëse kriptimi SSL ose TLS është aktivizuar, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, bllokim, fshirje

Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të lironi informacione në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e saj dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për të korrigjuar, bllokuar ose fshirë këto të dhëna. Mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në shtyp, nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me të dhënat personale.

3. Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Biskota

Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookie. Cookies nuk dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore, më efektive dhe më të sigurt. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj. Shumica e cookies që përdorim janë të ashtuquajturat "cookie-t të seancave". Ato fshihen automatikisht pas vizitës suaj. Cookie të tjerë mbeten në pajisjen tuaj derisa t'i fshini ato. Këto cookie na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër që vizitoni. Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të informoheni për vendosjen e cookies dhe të lejoni vetëm cookie në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur shfletuesi është i mbyllur. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të kufizohet. Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të siguruar funksione të caktuara që ju nevojiten (p.sh. funksioni i shportës së blerjes) vendosen në bazë të Nenit 6 Paragrafi 1 lit. ruajtur GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookies për ofrimin teknik pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të tij. Përderisa ruhen cookie të tjera (p.sh. cookie për të analizuar sjelljen tuaj të shfletimit), këto trajtohen veçmas në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave.

Skedarët e regjistrit të serverëve

Ofruesi i faqes në internet automatikisht mbledh dhe ruan informacione në të ashtuquajturat skedarë log të serverave, të cilat shfletuesi juaj automatikisht na transmeton. Këto janë: lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit, sistemi operativ i përdorur, URL-ja e referuesit, emri pritës i kompjuterit hyrës, koha e kërkesës së serverit, adresa IP, këto të dhëna nuk janë shkrirë me burimet e tjera të të dhënave. Baza e përpunimit të të dhënave është neni 6 Paragrafi 1 lit. f GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për të përmbushur një kontratë ose masa parakontraktore.

4. Mjetet e analizës dhe reklamimi

Google Analytics

Kjo uebfaqe përdor funksionet e shërbimit të ueb-analitikës Google Analytics. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookie". Këto janë skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të internetit. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje. Cookies të Google Analytics ruhen në bazë të Nenit 6 Paragrafi 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamimin e tij.

Anonimizimi i IP

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimizimit të IP në këtë faqe interneti. Kjo do të thotë që adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane përpara se ajo të transmetohet në SHBA. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë e IP do të transferohet në një server Google në SH.B.A. dhe shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqe interneti, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi veprimtarinë e faqes në internet dhe për t'i siguruar operatorit të faqes së internetit shërbime të tjera që lidhen me veprimtarinë e internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhënat e tjera të Google.

Shtojca e shfletuesit

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Kundërshtimi kundër mbledhjes së të dhënave

Ju mund të parandaloni Google Analytics të mbledhë të dhënat tuaja duke klikuar në lidhjen e mëposhtme. Isshtë vendosur një cookie zgjedhëse që parandalon mbledhjen e të dhënave tuaja në vizitat e ardhshme në këtë faqe në internet: Deaktivizoni Google Analytics . Mund të gjeni më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesve në Google Analytics në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Renditni përpunimin e të dhënave

Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e të dhënave me porosi me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat e rrepta të autoriteteve gjermane për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni Google Analytics.