Riemërtoni fushat e formës PDF me shumicë

Nëse, si unë, ju ngecni në riemërimin e mijëra emrave të fushave të formës, tastiera JavaScript e përfshirë në Acrobat është një zgjedhje e mirë. Në këtë ju jo vetëm që mund të ekzekutoni ndonjë kod JavaScript, por gjithashtu të përdorni të gjithë përmbajtjen brenda PDF (përfshirë fushat e formës). Meqenëse nuk ka asnjë funksion amtare për riemërimin në JS-API, fushat e formularit me të gjitha pronat kopjohen dhe krijohen me një emër të ri.


Konzola së pari duhet të aktivizohet në Acrobat nën "Redakto> Cilësimet ..." nën "JavaScript":

Riemërtoni fushat e formës PDF me shumicë

Me "CTRL + J" aktivizoni debuggerin JavaScript dhe zgjidhni "Console" nën "Display:". Nëse doni të ekzekutoni ndonjë kod JavaScript, shkruani, shënojeni dhe ekzekutoni atë me "CTRL + ENTER". Rezultati pastaj shfaqet drejtpërdrejt:

Riemërtoni fushat e formës PDF me shumicë

Copa e mëposhtme tani riemërton të gjitha fushat e formave në mënyrë që pikat (".") Të zëvendësohen me hashes ("#"):

61cbdaf8b97fb21952e382d2e88d50d4

Skenari mund të trajtojë të gjitha llojet e fushave të formës (duke përfshirë kutitë e kontrollit).

Riemërtoni fushat e formës PDF me shumicë

Prapa