Warning: preg_match(): Unknown modifier 't' in /kunden/362380_80937/vielhuber.de/wp-content/plugins/gtbabel/src/Host.php on line 84
Penafian > Vielhuber David

Penafian

Tanggungjawab untuk kandungan

Sebagai penyedia perkhidmatan, kami bertanggung jawab atas kandungan kami sendiri di halaman ini sesuai dengan undang-undang umum sesuai dengan Seksyen 7 (1) TMG. Menurut §§ 8 hingga 10 TMG, kami sebagai penyedia perkhidmatan tidak berkewajiban untuk memantau informasi pihak ketiga yang dikirim atau disimpan atau untuk mencari keadaan yang menunjukkan kegiatan haram. Kewajiban untuk menghapus atau menyekat penggunaan maklumat menurut undang-undang umum tetap tidak terpengaruh. Walau bagaimanapun, tanggungjawab dalam hal ini hanya mungkin dilakukan sejak kita menyedari pelanggaran undang-undang tertentu. Sebaik sahaja kami menyedari pelanggaran tersebut, kami akan segera membuang kandungannya.

Tanggungjawab untuk pautan

Tawaran kami mengandungi pautan ke laman web luar pihak ketiga, yang kandungannya tidak kami pengaruh. Atas sebab ini, kami tidak boleh bertanggungjawab terhadap kandungan luaran ini. Penyedia atau pengendali halaman masing-masing sentiasa bertanggungjawab terhadap kandungan halaman yang dipautkan. Halaman yang dipautkan diperiksa untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang pada masa pautan. Tidak ada kandungan haram yang dapat dilihat semasa pautan dibuat. Pengendalian tetap terhadap kandungan halaman yang dipautkan tidak wajar tanpa bukti konkrit pelanggaran. Sebaik sahaja kami menyedari pelanggaran undang-undang, kami akan segera menghapus pautan tersebut.

Hak cipta

Kandungan dan karya di halaman ini yang dibuat oleh pengendali laman web ini tertakluk kepada undang-undang hak cipta Jerman. Penduaan, penyuntingan, pengedaran dan apa-apa jenis penggunaan di luar had undang-undang hak cipta memerlukan persetujuan bertulis dari pengarang atau pencipta masing-masing. Muat turun dan salinan halaman ini hanya dibenarkan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial. Sejauh kandungan di halaman ini tidak dibuat oleh pengendali, hak cipta pihak ketiga dihormati. Secara khusus kandungan pihak ketiga ditandai seperti itu. Sekiranya anda menyedari pelanggaran hak cipta, beri tahu kami. Sebaik sahaja kami menyedari pelanggaran undang-undang, kami akan segera membuang kandungan tersebut.


Warning

: preg_match(): Unknown modifier 't' in /kunden/362380_80937/vielhuber.de/wp-content/plugins/gtbabel/src/Host.php on line 84